Mga ahit na templo para sa mga batang babae, o kung paano ipakilala ang iyong sarili