Mga pilikmata "Nejcha": mga pagsusuri sa materyal para sa mga pilikmata